2019

Stockholm

AUGUSTI
25     GRATIS prova-på Pelvic Floor Gym. H&H, Öppet hus. kl 11.15 – 12.15

SEPTEMBER
16     Pelvic Floor Gym, H&H, kl 17.30 – 18.30
16     Kvinnans anatomi och erotiska zoner, H&H, kl 19.00 – 21.00
30     Pelvic Floor Gym, H&H, kl 17.30 – 18.30
30     Mannens Tao – hans sexuella potential, H&H, 19.00 – 21.00

OKTOBER
25-27  Transforming our relationship to power, with Andrew Fretwell, Kundaliniyogacenter

NOVEMBER
1      Lecture: Female ejaculation and the G-spot with Deborah Sundahl, 
1-3   Weekend: Awakning your G-spot with Deborah Sundahl, 
4      Practitoners Day, Learn to spred the word, Stockholm
11    GRATIS Information Taoinstruktör, H&H, kl 17.00-18.00
11    Befria din Bäckenbotten – för män, H&H, kl 18.30 – 21.30
16    GRATIS Information Taoinstruktör, H&H, kl 11.00-13.00
16    Tao, Jadeägg och din feminina kraft, H&H, kl 14-17
17    Heldag – Pelvic Floor Awareness steg 1, H&H, kl 10-16
26     Pelvic Floor Gym, H&H, kl 17.30 – 18.30
26    GRATIS Information TaoInstruktör, H&H, kl 19.00-21.00

 

2020

FEBRARI
Lärarträning Sexuell Hälsa med Tao startar!

Foto: Erika Lager

UTBILDNING - Lärarträning Sexuell Hälsa med Tao!

Vill du vara med att bidra till ökad sexuell
medvetenhet och hälsa?
Ettårig utbildning startar feb 2020.

Kontakta mig så får du veta mer!
Irene: info@bodycoach.nu