UTBILDNING - Lärarträning Sexuell Hälsa med Tao!

Vill du vara med att bidra till ökad sexuell
medvetenhet och hälsa?
Ettårig utbildning startar feb 2021.

Kontakta mig så får du veta mer!
Irene: info@bodycoach.nu

Share This