Onlinekurser

Upplever du att din livsenergi inte är på topp, och att du skulle vilja väcka upp slumrande livsandar? Genom taoistisk livsvisdom och övningar kan du stärka det friska i dig och öka ditt välbefinnande. Del 1: Stärk livsenergin, Del 2: Balansera hormoner, Del 3: Transformera den sexuella energin, eller gå med i Medlemsprogrammet ör Tao-lovers!

För dig som vill:
✤ Grunda dig i kroppen och öppna upp till inre kraft och flöde.
✤ Bli mer medveten om dig själv, din kropp och din livsenergi.
✤ Balansera känslor och harmonisera hormonsystemet.
✤ Bli din egen källa till både hälsa och njutning.
✤ Omfamna din sexuella energi.

Boka din online kurs här!

Misstänker du att du har en spänd bäckenbotten? Eller för svag? Du har kanske problem med inkontinens, smärta vid samlag, tidig utlösning, sexuell funktion, kronisk bäckenbottensmärta, eller dålig kontakt med underlivet? Här får du enkla men effektiva övningar för avslappning, flexibilitet och styrka som ger resultat!

För dig som vill:
✤ Öka din förståelse för dina muskler i bäckenbotten.
✤ Lära dig stärka musklerna och hjälpa dem att slappna av.
✤ Öka din medvetenhet och kontakt med ditt underliv.
✤ Kunna bygga och öka din livsenergi i hela kroppen.
✤ Bli mer grundad och trygg i dig själv.

Boka din online kurs här!

Kursen för dig som vill lära dig en djupt transformerande Qigong form som snabbt leder till mer närvaro och medvetenhet. Det är som en dans med universums krafter, som en ceremoni där du tar kontakt med krafterna i ovan och nedan och i de olika väderstrecken.

För dig som vill:
✤ Lära dig en skön enkel qigong som snabbt leder till inre frid och lugn.
✤ Stärka ditt centrum och stimulera meridianerna och flödet i kroppen.
✤ Öka ditt välbefinnande och stödja immunförsvaret.
✤ Balansera känslor och lösa upp mönster där du sitter fast.
✤ Utforska det stora mysteriet och koppla upp dig till din intuition och inre guider.

Boka din online kurs här!

Tao Yoga är en skön kombination av sittande och liggande övningar för återhämtning och ny livskraft. Spänningar och blockeringar löses upp och ökar flödet i kroppen. Irene guidar dig till en djupare närvaro och medvetenhet i hela ditt väsen.

För dig som vill:
✤ Stärka din livsenergi i vardagen.
✤ Släppa spänningar i muskler, leder och fascia.
✤ Få igång det livsviktiga flödet i meridianer, lymfa och blod.
✤Lära dig väl beprövade kinesiska övningar för både personlig & andlig utveckling. 
✤ Finna inre lugn och balans.

Boka din online kurs här!

Upplever att du inte har kontakt med dig själv, men har en svag aning om att du borde det? Har du svårt att stanna upp och slappna av och vet inte ens längre varför det skulle vara bra? Föreställ dig vilken glädje och attraktionskraft du skulle ha om du kände dig hemma i din egen kropp!

För dig som vill:
✤ Komma till full acceptans till den DU är och bli mer dig själv.
✤ Väcka upp din inneboende kraft, visdom och intuition.
✤ Få verktyg för att öka din medvetenhet, känslighet & närvaro i kroppen. 
✤ Finna nya vägar för mer njutning och glädje i ditt liv.
✤ Öka din självkänsla och tillit till livet. 

Boka din online kurs här!

Online Courses in English

Do you suspect that you have tight pelvic floor muscles? You may have problem with incontinence, pain during intercource, premature ejaculation, sexual function, or poor contact with your genitals. Or you may feel that you are not in control and have lost touch with your pelvic floor.

For those who want to:
✤ Increase your understanding of your pelvic floor muscles..
✤ Learn to strengthen the muscles and help them relax..
✤ Enhance your awareness and connection with your pelvic area.
✤ Build and increase your life energy in the whole body. 
✤ Become more grounded and confident in yourself.

Book your online course here!

The course for those who want to learn a deeply transformative Qigong form that quickly leads to more presence and awareness. It’s like a dance with the forces of the universe, like a ceremony where you make contact with the powers above and below and in the different cardinal directions.

For those who want to:
✤ Learn a gentle and simple qigong that quickly leads to inner peace and calm.
✤ Strengthen your center and stimulate the flow and meridians in the body.
✤ Increase your well-being and support the immune system.
✤ Balance emotions and dissolve patterns where you are stuck.
✤ Explore the great mystery and connect to your intuition and inner guides.

Book your online course here!

Share This